Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over afgesloten, lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Start Plan 'Leefbaar Platteland'

Op 3 juni 2020 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. Samen met inwoners en (agrarische) ondernemers zal het plan ‘Leefbaar Platteland’ worden ontwikkeld, bestaande uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. Als ANV willen wij graag onze leden vertegenwoordigen in dit proces. GEEF UW WENSEN EN IDEEËN DOOR!

Uitnodiging Infomiddag OMAB 7 oktober

Op 7 oktober  2021 wordt vanuit de pilot OMAB een infomiddag (15.00-17.00 uur) georganiseerd met de stand van zaken bij het onderzoek, de regelgeving en de ervaringen in de praktijk van het gebruik van maaisel van bermen, sloten etc. voor bodemverbetering. Dit vindt plaats in de gemeente Dalfsen en wel op de gemeentewerf (onderzoek en regelgeving) en bij Loonbedrijf Lindeboom (de praktische uitvoering)
Alle informatie en het programma vindt u in de Uitnodiging.

 

Factsheet Bokashi

Juni 2021 : Door de Helpdesk Afvalbeheer in overleg met de ministeries IenW en LNV is een ‘ factsheet bokashi‘ opgesteld.
Hierin is uitgelegd dat het maken van Bokashi onder de huidige regelgeving nog niet toegestaan is.

De enige manier om Bokashi te kunnen maken is nu nog alleen in het kader van onderzoek. De WUR is een groot onderzoek gestart naar risico’s en effecten (nut). Hiervoor hebben zich, verspreid over Nederland, ruim 50 projecten aangemeld. De opgave hiervoor is nu gesloten, daarmee is de kans dat andere projecten nog ontheffing zullen krijgen heel klein.
OMAB heeft zich ook aangemeld. Zij neemt een aparte positie in omdat deze pilot al 4 jaar loopt.

Overijsselse Standaard op website OD IJsselland

Mei 2021 : De ‘Overijsselse Standaard’, een door de provincie goedgekeurde methode om op een verantwoorde manier maaisel van bermen, sloten, bergingen, dijken etc. te benutten voor bodemverbetering, staat nu ook op de website van de Omgevingsdienst IJsselland : https://www.odijsselland.nl/circulair-terreinbeheer-maaisel-als-bodemverbeteraar-de-overijsselse-standaard/
D
e ‘Standaard’ met toelichting  is daar te vinden onder ‘stappenplan – stap 1-’.

Reactie Ommer Marke op plannen voor zonnevelden in Ommen

De gemeente Ommen heeft in de RES (Regionale Energie Strategie) een opgave voor de productie van duurzame energie. In 2050 moet alle energie die in de gemeente wordt verbruikt binnen de gemeentegrenzen duurzaam worden opgewekt. De gemeente gaat ervan uit dat alleen ‘zon op het dak’ niet voldoende is en dat de gefaseerde aanleg van zo’n 60 ha zonnevelden nodig zal zijn om dit doel te behalen.

Tot 21 april konden burgers en belangenorganisaties hun reactie geven op het Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025. Hierin staan diverse scenario’s voor de aanleg van zonnevelden, waarvan de plaatsing op landbouwgrond als meest kansrijk wordt gepresenteerd.

De Ommer Marke heeft als standpunt dat eerst alle andere mogelijkheden (zonnepanelen op dak, kleine windmolens en turbines in de Vecht etc.) zoveel mogelijk benut moeten zijn, voordat zonnevelden op goede landbouwgrond een optie zijn.

Hier vindt u de volledige reactie van De Ommer Marke op het Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025,  alsook de reactie van LTO Vechtdal:

2021-04-20_reactie Uitnodigingskader Zonnevelden Ommen – ANV De Ommer Marke

2021-04-20_reactie Uitnodigingskader Zonnevelden Ommen – LTO Vechtdal

Meldingsformulier en Checklist bekend

De Omgevings Dienst IJsselland heeft toestemming gegeven om, onder voorbehoud twee formulieren, die gebruikt worden bij de ‘vechtdalmethode’ (de door de provincie goedgekeurde werkwijze, voor het verantwoord gebruik van maaisel voor bodemverbetering, openbaar te maken. Om verschillende redenen is de OD er nog niet aan toe gekomen ze op hun eigen website te zetten. Dit zal binnenkort wel gebeuren. Het gaat om:

  • het Meldingsformulier tussenopslag, te gebruiken door agrariërs en leveranciers en
  • de Checklist voor leveranciers waarmee  zij aan de OD kunnen doorgeven dat zij, in een bepaald gebied volgens de Vechtdalmethode werken. Deze checklist is in plaats gekomen van de verplichting om een projectplan in te dienen.