Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Deelnemende Agrariers OMAB

Een onderzoek zoals dat binnen de pilot OMAB wordt uitgevoerd is niet mogelijk zonder dat een aantal grondeigenaren/agrariërs zich inzetten om grond, plaatruimte, arbeid en kennis beschikbaar te stellen.
Juist omdat OMAB een onderzoek is uitgaande van de praktijk op het landbouwbedrijf is hun bijdrage essentieel.
Hieronder stellen de 6 deelnemende  bedrijven zich aan u voor:

 

 

Comments are closed.