Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Visie

De Ommer Marke heeft  in 2012 haar visie verwoord in het document:  ‘De Ommer Marke, voor een blijvend mooi, leefbaar en bruikbaar platteland’.

Hierin staan de doelstellingen en de uitgangspunten van onze natuurvereniging.

Bovendien wordt beschreven hoe de Ommer Marke zich sinds 1994 heeft ontwikkeld, hoe zij is georganiseerd en vooral ook wat haar ambities zijn.

In 2019 is de visie vernieuwd tot  Visie 2019-2026  en heeft zij de ondertitel ‘voor een mooi en levenskrachtig platteland’ gekregen.

Comments are closed.