Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Activiteiten

Hieronder een overzicht van de activiteiten voor 2014, 2015 ,2016 , 2017, 2018 en 2019:
Voor de projecten klikt u hier

2019

 • 10 december 2019
  aanbod scholen in Ommen en Dalfsen voor nestkastjes met uitleg
 • 11 november 2019
  jubileumavond 25-jarig bestaan De Ommer Marke en start ‘nestkasten boerenerfvogels project’.
 • 4 november 2019
  gesprek met provincie, OD’s etc. over gebruik maaisel voor bodemverbetering
 • september 2019
  aanpassing logo met ‘werkzaam in Ommen en Dalfsen’.
 • 15 augustus 2019
  jubileumexcursie
 • juni 2019
 • Jan Jansen Holleboom wordt vanuit De Ommer Marke, bestuurslid bij CMO
 • juni 2019
  brief naar en inspreken bij PS mbt het gebruik van maaisel voor bodemverbetering
 • april 2019
  deelname Rabobank clubkasweken
 • april 2019
  start derde jaar randenproject en tweede jaar onderzoek inzaaien kuilen
 • 27 maart 2018
  demodag OMAB – Bodem
 • 16 maart 2019
  herstel schuilhut Ommerschans en overdracht aan SBB
 • 26 februari 2019
  ledenvergadering met cursusaanbod voor pachters van SBB en natuurmonumenten
  afscheid van Jan Hulsink
  spreker Rob Jacobs over energiegebruik op het agrarische bedrijf

 

2018

 • oktober  2018
  werkdag op de eigen grond bij Lemele waar de opslag van het eiland in de grote poel is afgezet
 • september 2018
  bloembollen actie via de groene Loper; 1000 bloembollen geplant
 • juni 2018
  peilen van de mogelijkheden om een project ‘effecten compost in drijfmest’ te starten.
 • 21 mei 2018
  peiling interesse cursus natuurbeheer voor pachters van SBB
 • mei 2018
  doorvoeren privacywet in de administratie
  voorintekening voor Agrarisch natuurbeheer via CMO
 • april 2018
  start tweede jaar randenproject
 • april 2018
  start voorbereidingen  25-jarig jubileum in 2019 en schrijven nieuwe visie
 • 21 maart 2018
  minisymposium OMAB
 • maart 2018
  deelname Rabobank clubkasweken
 • 13 maart 2018
  ledenvergadering met Willem Rienks: Land van Waarde/ Natuurinclusieve Landbouw
 • 2 januari 2018
  notitie met mogelijkheden invulling kwaliteitsimpuls

 

2017

 • 4 december 2017
  Publicatie resultaten OMAB, fase 1
 • November 2017
  Deelname Stimarke aan Rabobank Cooperatieweken
 • 8 November 2017
  toekenning subsidie fase 2 OMAB
 • 12 Oktober 2017
  Deelname Symposium Biomassa Alliantie
 • 28 Oktober 2017
  Marke Proat oktober 2017
 • September 2017
  Korte enquête onder de leden
 • 26 juli 2017
  kraam langs de fietsroute van LTO op de Bissing-Boerendag
 • 21 juni 2017
  Bokashikuilen opgezet bij Mts. Broekroelofs, Burcht
 • 18 juni 2017
  Marke Proat juni 2017
 • 5 April 2017
  Demodag OMAB bij Mts. De Vos
  Maart 2017
  Deelname Rabobank Clubkas Campagne
 • 13 Maart 2017
  Ledenvergadering met Hans Nij Bijvank
 • 18 januari 2017
  Workshop OMAB

2016

 • Oktober-november 2016
  Deelname van De Stimarke aan de Rabobank coöperatieweken.
 • Oktober 2016
  Marke Proat oktober 2016
 • 19 Oktober 2016
  Vaststelling van projectplan en begroting Pilot ‘Organische (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar’ (OMAB)
 • Juni 2016
  Marke Proat juni 2016
 • 24 maart 2016
  Demodag met informatiemarkt bij het uitrijden van de Bokashikuil op bedrijf Mts. de Vos. Bokashi gemaakt op het bedrijf van Han Kraayvanger is aanwezig.
 • 1 Maart 2016
  Algemene ledenvergadering met daarna de spreker Wim Wassink die uitleg zal geven over het project Lumbricus.
 • Februari 2016
  Deelname Rabobank clubactie met het onderwerp ‘Promotie landbouw’
 • 6 December 2015
  Opzetten van twee Bokashi kuilen bij Mts De Vos en bedrijf Han Kraayvanger
 • 10 november 2016
  Thema-avond ‘De Bodem van de Toekomst’ met Theo Mulder en Corné Kocks

2015

 • Oktober 2015
  Marke Proat oktober 2015. thema Bodem
 • 9 September 2015 :
  Excursie naar Veenhuis, Raalte
 • Juli 2015:
  Marke Proat juli 2015
 • April 2015:
  opzet pilot Bokashi
 • 15 april  2015
 • Algemene ledenvergadering met daaropvolgend Gerrit Meutstege over het Collectief Midden Overijssel

2014

 • 18 september 2014:
  oriëntatie mogelijkheden nieuwe LEADER-projecten
 • 15 september 2014:
  kringloopavond door Derksen Management voor leden en geïnteresseerden uit Ommen en Dalfsen
 • 13 juli 2014:
  opzet project ‘Bloemrijke randen’. Wegens te weinig reactie is dit project tot nader orde stilgezet.
 • Juli 2014:
  toekenning subsidie beplanting kadaverophaalplaatsen
 • 14 juni 2014:
  subsidieaanvraag ingediend voor het project ‘Beplanting Kadaverophaalplaatsen’
 • 4 maart 2014:
  ledenvergadering met dhr. Jacques Duivenvoorden (secretaris NPO)die een toelichting heeft gegeven op de stand van zaken bij het Agrarisch Natuurbeheer/de collectieven, tot op heden en de stappen die nog genomen moeten worden

 

Comments are closed.