Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

De Boer als Gastheer

logo De Boer als gastheer (wit)Het project ‘De Boer als Gastheer’ is een samenwerkingsverband van 18 agrariërs in het Vechtdal – Overijssel, die hun toeristische activiteiten gezamenlijk ontwikkelen en promoten.

In 2011 heeft ANV De Ommer Marke het initiatief genomen, om een project te starten dat boerderijen ondersteunt, om te komen tot een goed toeristisch product en samenwerking met andere (recreatieve) bedrijven. Voor de letterlijke verbinding van de locaties, bieden het fietsknooppuntennetwerk en het wandelpadennetwerk in het Vechtdal, goede mogelijkheden.

Het doel is om rendabele toeristische activiteiten te ontwikkelen op boerderijen, die bezoekers op een leuke en interessante manier, kennis laten maken met alle vormen van landbouw in het Vechtdal- Overijssel. Daarvoor ontwikkelen we activiteiten met kwaliteit. Kwaliteit die ook terug komt in de bedrijfsvoering, de streekproducten en in het landschap waarin wij wonen en werken. Daarnaast werken we aan een Vechtdalbreed netwerk; arrangementen die ook gebruik maken van de vele mogelijkheden die er al zijn in het Vechtdal.

Begin 2012 heeft het project een startsubsidie gekregen van de provincie, aangevraagd via het ‘Platform Boeren in het Vechtdal’.
Nu in 2014 is dat project afgerond en staat er een organisatie waarmee de deelnemers verder willen.
Op 28 november is de vereniging “De Boer als Gastheer’ opgericht.

Alle activiteiten lopen vanaf 2015 via de nieuwe vereniging ‘De boer als Gastheer’.

Meer informatie op de website :

www.deboeralsgastheer.nl  of bij   info@deboeralsgastheer.nl

 

Comments are closed.