Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Historie

In oktober 1994 werd de vereniging ‘De Ommer Marke’ opgericht. Daaraan voorafgaand bestond  er een werkgroep die een werkplan opstelde en de oprichting voorbereidde.
Aanleiding was dat veel landschapselementen als ‘verzuringsgevoelig’ werden aangemerkt waardoor veel veebedrijven op slot kwamen te zitten.

Voorgesteld is toen om door middel van meer en beter onderhoud de instandhouding van de landschapselementen te waarborgen, wat meer effect zou hebben als alleen een beschermstatus.
Een van de eerste activiteiten was een enquête onder agrariërs over wat zij wilden bijdragen aan onderhoud van het landschap en maatregelen ter bescherming van het milieu.
De uitkomsten zijn destijds gepresenteerd op de openingsavond van ‘De Ommer Marke’. Hieruit bleek dat het grootste deel van de agrariërs aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor natuur en landschap op de eigen grond en hier ook aan te willen bijdragen.

IMG_4904

helyofytenfilter Ommerkanaal

In de daarop 5 volgende jaren zijn er naar schatting 150 boeren- en burgererven verfraaid met streekeigen beplanting. Voor de uitvoering werd samengewerkt met de agrarische bedrijfsverzorging. Verder werden er 6 helyofyten filters bij boerenbedrijven en ook bij een school aangelegd.
Er liep een langdurig project over het gebruik van mest.

In 1995 werd gestart met de eerste 2 fietsroutes met beschrijvingen van landschap, cultuurhistorie en boerenbedrijven. Later volgden meer fiets- en ook wandelroutes.
Lees meer….

Comments are closed.