Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over afgesloten, lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Start Plan 'Leefbaar Platteland'

Op 3 juni 2020 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. Samen met inwoners en (agrarische) ondernemers zal het plan ‘Leefbaar Platteland’ worden ontwikkeld, bestaande uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. Als ANV willen wij graag onze leden vertegenwoordigen in dit proces. GEEF UW WENSEN EN IDEEËN DOOR!

Verslag infomiddag pilot OMAB, 7 oktober

Van de infomiddag OMAB, met de laatste stand van zaken wat betreft het onderzoek, de regelgeving en de praktijkervaringen met de Overijsselse Standaard, is een verslag gemaakt.

OMAB (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar), is een samenwerking van de 3 Vechtdal gemeenten,  de twee waterschappen, ANV de Ommer Marke en de Provincie Overijssel.

De opzet van het onderzoek, de onderzoeksvragen en de (voorlopige) resultaten van de pilot OMAB werden besproken op de gemeentewerf van de gemeente Dalfsen. Voor enkele resultaten zijn grafieken gemaakt.
De Omgevingsdienst IJsselland  was aanwezig met uitleg over de ‘Overijsselse Standaard’, een door de Provincie Overijssel goedgekeurde werkwijze, waarbij gezorgd wordt dat alleen ‘schoon en onverdacht’ maaisel bij de boer terecht komt.
De gemeente Dalfsen liet er zien hoe dat in de praktijk georganiseerd kan worden. Heel inspirerend voor de organisaties/overheden die hier ook mee aan de slag willen.

Intussen kon bij Loonbedrijf Lindeboom kennis gemaakt worden met de praktijk. Er was een maai-zuigcombinatie van de gemeente Dalfsen. Hiermee wordt gemaaid gras meteen opgezogen. Een ‘ecokop’ beschermt de insecten. Er was een sleepmat (om slootmateriaal meteen mee te verplaatsen), een stand over het bacteriemengsel Bioterra en er was verse en oude bioterra-compost van maaisel.  Hans Wijnen van het algemeen bestuur van WDODelta gaf uitleg over het beleid bij het waterschap.

Voor het hele verslag klikt u hier

 

 

Brochure ‘Overijsselse Standaard’

Op de infomiddag georganiseerd vanuit de pilot OMAB is een brochure gepresenteerd met daarin de voorwaarden voor de ‘Overijsselse Standaard voor verantwoord gebruik van maaisel in de landbouw’, een stappenplan voor degenen die hier mee aan de slag willen en  de mogelijkheden voor  verdere informatie.

De ‘Overijsselse Standaard’ is een uitwerking van de Vrijstellingsregeling Plantenresten’ waarin er, onder voorwaarden, vrijstelling wordt verleend voor gebruik van maaisel in de landbouw binnen 5 kilometer vanaf de oogstplek.

Uitnodiging Infomiddag OMAB 7 oktober

Op 7 oktober  2021 wordt vanuit de pilot OMAB een infomiddag (15.00-17.00 uur) georganiseerd met de stand van zaken bij het onderzoek, de regelgeving en de ervaringen in de praktijk van het gebruik van maaisel van bermen, sloten etc. voor bodemverbetering. Dit vindt plaats in de gemeente Dalfsen en wel op de gemeentewerf (onderzoek en regelgeving) en bij Loonbedrijf Lindeboom (de praktische uitvoering)
Alle informatie en het programma vindt u in de Uitnodiging.

 

Factsheet Bokashi

Juni 2021 : Door de Helpdesk Afvalbeheer in overleg met de ministeries IenW en LNV is een ‘ factsheet bokashi‘ opgesteld.
Hierin is uitgelegd dat het maken van Bokashi onder de huidige regelgeving nog niet toegestaan is.

De enige manier om Bokashi te kunnen maken is nu nog alleen in het kader van onderzoek. De WUR is een groot onderzoek gestart naar risico’s en effecten (nut). Hiervoor hebben zich, verspreid over Nederland, ruim 50 projecten aangemeld. De opgave hiervoor is nu gesloten, daarmee is de kans dat andere projecten nog ontheffing zullen krijgen heel klein.
OMAB heeft zich ook aangemeld. Zij neemt een aparte positie in omdat deze pilot al 4 jaar loopt.

Overijsselse Standaard op website OD IJsselland

Mei 2021 : De ‘Overijsselse Standaard’, een door de provincie goedgekeurde methode om op een verantwoorde manier maaisel van bermen, sloten, bergingen, dijken etc. te benutten voor bodemverbetering, staat nu ook op de website van de Omgevingsdienst IJsselland : https://www.odijsselland.nl/circulair-terreinbeheer-maaisel-als-bodemverbeteraar-de-overijsselse-standaard/
D
e ‘Standaard’ met toelichting  is daar te vinden onder ‘stappenplan – stap 1-’.