Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Provinciale toestemming gebruik maaisel voor bodemverbetering

14 April is de formele reactie gekomen op de vraag van de Pilot OMAB (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) of de door haar voorgestelde werkwijze toegestaan is.
Het antwoord is, dat ook volgens de Provincie Overijssel, de beschreven werkwijze past binnen de ‘Vrijstellingsregeling Plantenresten’ en dus door de partners van OMAB, maar ook door anderen, toegepast mag worden.

Dit is een grote stap in het mogelijk maken van verantwoord gebruik van maaisel in de landbouw.
Het betekent ook dat OMAB verder kan met de voorbereidingen voor onderzoek naar de uitvoering van de werkwijze in de gemeente Dalfsen (onderdeel OMAB-B).

Meer informatie vindt u op deze website onder project OMAB,
via het info telefoon nummer van de pilot : 0523-235559. Te bereiken iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 vanaf donderdag 16 april en
via de mail: omabvechtdal@gmail.com

Comments are closed.