Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Reactie Ommer Marke op plannen voor zonnevelden in Ommen

De gemeente Ommen heeft in de RES (Regionale Energie Strategie) een opgave voor de productie van duurzame energie. In 2050 moet alle energie die in de gemeente wordt verbruikt binnen de gemeentegrenzen duurzaam worden opgewekt. De gemeente gaat ervan uit dat alleen ‘zon op het dak’ niet voldoende is en dat de gefaseerde aanleg van zo’n 60 ha zonnevelden nodig zal zijn om dit doel te behalen.

Tot 21 april konden burgers en belangenorganisaties hun reactie geven op het Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025. Hierin staan diverse scenario’s voor de aanleg van zonnevelden, waarvan de plaatsing op landbouwgrond als meest kansrijk wordt gepresenteerd.

De Ommer Marke heeft als standpunt dat eerst alle andere mogelijkheden (zonnepanelen op dak, kleine windmolens en turbines in de Vecht etc.) zoveel mogelijk benut moeten zijn, voordat zonnevelden op goede landbouwgrond een optie zijn.

Hier vindt u de volledige reactie van De Ommer Marke op het Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025,  alsook de reactie van LTO Vechtdal:

2021-04-20_reactie Uitnodigingskader Zonnevelden Ommen – ANV De Ommer Marke

2021-04-20_reactie Uitnodigingskader Zonnevelden Ommen – LTO Vechtdal

Comments are closed.