Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over afgesloten, lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Start Plan 'Leefbaar Platteland'

Op 3 juni 2020 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. Samen met inwoners en (agrarische) ondernemers zal het plan ‘Leefbaar Platteland’ worden ontwikkeld, bestaande uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. Als ANV willen wij graag onze leden vertegenwoordigen in dit proces. GEEF UW WENSEN EN IDEEËN DOOR!

Workshop Acupunctuur bij Rundvee

De workshop ‘Acupunctuur bij Rundvee’ op 13 februari door dierenarts Janneke Lok was een groot succes. Na een kleine introductie over de werking van acupunctuur en even oefenen met de naaldjes, gingen enthousiaste deelnemers de koeienstal in om te leren hoe acupunctuur in praktijk te brengen.

Bij uierontsteking kan men direct bij het ontdekken van de eerste symptomen vanuit de melkput al een paar naaldjes op de juiste punten zetten. Dit maakt acupunctuur tot een heel gemakkelijk toepasbare behandelwijze voor melkveehouders. Ook bij koeien die na het afkalven niet al te vlot zijn, zijn een aantal punten gemakkelijk te  localiseren.

Alle deelnemers gingen na afloop met een aantal acupunctuur-naaldjes naar huis. Op biologische boerderij De Haarmeyer kon een paar dagen na de workshop een kalfje met vruchtwater in de longen meteen al succesvol geholpen worden met acupunctuur!

Kijk voor meer info over acupunctuur bij dieren op de website www.dieracupunctuurjannekelok.nl.

Overdracht secretariaat Ommer Marke

Per 1 januari 20120 heeft Bartinka Dorgelo het secretariaat overgenomen van Anet Bovendeert.
Het emailadres van de Ommer Marke blijft secretariaat@ommermarke.nl. Telefoon: 06-47242889

De pilot OMAB is te bereiken via omabvechtdal@gmail.com  of 0523-235559
Anet Bovendeert blijft bestuurslid en projectleider van de pilot OMAB.

 

Kerstkaart

Kerstkaart ANV De Ommer Marke

kerstkaart

Aanbod scholen plaatsing nestkastjes

Onder het ‘nestkasten boerenerfvogels’ project is gestart met het aanbieden van een of twee nestkastjes aan alle scholen in de gemeenten Ommen en Dalfsen.

Scholen worden aangeschreven en kunnen zich opgeven voor de nestkastjes waarbij in de klas uitleg gegeven kan worden.
Op een eerste rondschrijven hebben zich reeds 12 scholen gemeld.

De nestkastjes zullen in februari naar de scholen gebracht worden.

 

Projectvoorstel fase 4 pilot OMAB goedgekeurd

eind november is een voorstel voor het projectplan voor fase 4 (2020) van de pilot OMAB besproken en goedgekeurd door de partners.

Omdat de discussie met de Provincie en Omgevings Diensten over de mogelijkheden om maaisel te gebruiken als bodemverbeteraar loopt, is het projectplan in twee gedeelten gesplitst. Voor het gedeelte waarin de voortzetting van de proef en voorbereiding van de praktijkproef zit is de financiering geregeld. Zodra de uitvoering van de praktijkproef geregeld is wordt voor dat gedeelte een aanvullende financiering gezocht.

Het projectplan is hier te vinden.