Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Overijsselse Standaard op website OD IJsselland

Mei 2021 : De ‘Overijsselse Standaard’, een door de provincie goedgekeurde methode om op een verantwoorde manier maaisel van bermen, sloten, bergingen, dijken etc. te benutten voor bodemverbetering, staat nu ook op de website van de Omgevingsdienst IJsselland : https://www.odijsselland.nl/circulair-terreinbeheer-maaisel-als-bodemverbeteraar-de-overijsselse-standaard/
D
e ‘Standaard’ met toelichting  is daar te vinden onder ‘stappenplan – stap 1-’.

Comments are closed.