Voor een mooi en levenskrachtig platteland

Agrarische Natuur vereniging
De Ommer Marke

werkzaam in Ommen en Dalfsen

image3

Nieuws

Agrarische Natuurvereniging

De Ommer Marke | werkzaam in Ommen en Dalfsen

Over ons

ANV De Ommer Marke zet zich vanuit de agrariër in voor de ontwikkeling van praktijkoplossingen die bijdragen aan een mooi en levenskrachtig platteland in Ommen en Dalfsen!

Ommermarke; werkzaam in Ommen en Dalfsen