Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Factsheet Bokashi

Juni 2021 : Door de Helpdesk Afvalbeheer in overleg met de ministeries IenW en LNV is een ‘ factsheet bokashi‘ opgesteld.
Hierin is uitgelegd dat het maken van Bokashi onder de huidige regelgeving nog niet toegestaan is.

De enige manier om Bokashi te kunnen maken is nu nog alleen in het kader van onderzoek. De WUR is een groot onderzoek gestart naar risico’s en effecten (nut). Hiervoor hebben zich, verspreid over Nederland, ruim 50 projecten aangemeld. De opgave hiervoor is nu gesloten, daarmee is de kans dat andere projecten nog ontheffing zullen krijgen heel klein.
OMAB heeft zich ook aangemeld. Zij neemt een aparte positie in omdat deze pilot al 4 jaar loopt.

Comments are closed.