Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Brochure ‘Overijsselse Standaard’

Op de infomiddag georganiseerd vanuit de pilot OMAB is een brochure gepresenteerd met daarin de voorwaarden voor de ‘Overijsselse Standaard voor verantwoord gebruik van maaisel in de landbouw’, een stappenplan voor degenen die hier mee aan de slag willen en  de mogelijkheden voor  verdere informatie.

De ‘Overijsselse Standaard’ is een uitwerking van de Vrijstellingsregeling Plantenresten’ waarin er, onder voorwaarden, vrijstelling wordt verleend voor gebruik van maaisel in de landbouw binnen 5 kilometer vanaf de oogstplek.

Comments are closed.