Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Projectplannen

Hier vindt u de projectplannen van de pilot OMAB. De eerste jaren liep de projectperiode vanaf 1 oktober tot 30 september omdat in die periode de kuilen en bulten werden opgezet, toegepast op de proefvelden en de opbrengstmetingen gedaan werden. Later is de projectperiode, vanwege subsidie-technische redenen per jaar gaan lopen.
In ieder projectplan zijn de bevindingen uit de voorafgaande fasen meegenomen.

Voor OMAB-B, het onderzoek naar de ervaringen met de toepassing van de ‘Overijsselse Standaard’ is een apart projectplan geschreven. Dit omdat tijdens het opstellen van het projectplan voor het lopende onderzoek (OMAB-A) nog niet bekend was of de Overijsselse Standaard wel goedgekeurd zou worden.

Comments are closed.