Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Weidevogelbeheer Hammerflier-Munnikenmaten

Sinds 2012 is de Ommer Marke  ’gebiedscoördinator’ van het weidevogelgebied Hammerflier -Munnikenmaten.
Dit gebied is door de provincie aangewezen als kansrijk voor weidevogels . Daardoor zijn hier overeenkomsten mogelijk die het vliegvlug worden van de jongen bevorderen. Meestal is dat uitgesteld maaibeheer maar ook andere afspraken zijn mogelijk zoals die voor ‘kruidenrijk grasland’.

In het gebied heeft waterleidingbedrijf Vitens verschillende terreinen die zoveel mogelijk geschikt gemaakt worden voor de weidevogel. Zij vormen de kern voor de mozaïek van percelen met goede mogelijkheden voor de jonge vogels. Zij hebben behoefte aan voedsel, dekking en rust.
Predatie is een groot probleem, net als de lage waterstand, het massaal tegelijkertijd maaien, de vele grondbewerkingen op bouwgrond en  verstoring zoals door loslopende honden.

De Ommer Marke regelt het afsluiten van contracten met de overheid. Zij is er verantwoordelijk voor dat het beheer ligt op die plaatsen waar de weidevogels zitten. Daarvoor overlegd zij met de grondeigenaren, organiseert zij tellingen, en betrekt zij alle betrokken organisaties zoals de waterschappen , de WBE’s, gemeenten en Vitens.

De laatste jaren zijn de resultaten qua aantallen groot geworden jongen slecht. Besloten is in ieder geval voor 2015 het beheer nog voort te zetten. In 2016 komt Hammerflier-Munnikenmaten onder Collectief Midden Overijssel. ANV Land en Schap krijgt dan de verantwoordelijkheid. de huidige contracten liggen allemaal in de gemeente Twenterand.

Alle informatie over het weidevogelbeheer in Hammerflier-Munnikenmaten is te vinden op de website en de medewerkers van het Collectief Midden Overijssel, www.collectiefmiddenoverijssel.nl

 

 

Comments are closed.