Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

SNL+

Het SNL+ is de overgangsregeling die de provincie voor de beheerjaren 2014 en 2015 heeft ingesteld om grondgebruikers met aflopende SAN-contracten de mogelijkheid te geven dit contract over te sluiten naar een SNL-contract. Tot 2016 wanneer de collectieven de SNL-contracten gaan kunnen alleen bestaande aflopende contracten overgesloten worden.

Dit oversluiten moet gebeuren door een gecertificeerde Gebiedscoördinator. De Ommer Marke is gecertificeerd. Omdat in  het grootste gedeelte van Oost Overijssel verder geen gecertificeerde gebiedscoördinatoren voorkomen is gekozen voor een constructie waarbij De Ommer Marke het oversluiten regelt met veldmedewerkers met ervaring in het gebied, die daarvoor een overeenkomst met De Ommer Marke afsluiten.

Bij het SNL moeten alle contracten in een computerprogramma van RVO ingetekend worden. Bij het weidevogelbeheer is hier al ervaring mee opgedaan. Na jaren met problemen loopt dat nu meestal goed. Echter voor het botanisch- en landschapsbeheer hebben we nog te maken met ‘kinderziektes’ die leiden tot vertraging en ongemak voor de deelnemers, de veldmedewerkers en ons.

Dit project is afgesloten.

houtwal 10

 

Comments are closed.