Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Randenproject

Naar aanleiding van het ondertekenen van het ‘bijenconvenant’, heeft De Ommer Marke eind 2016 besloten om het inzaaien van randen (minimaal 1 meter) en overhoeken, met een insecten vriendelijk bloemen en kruidenmengsel, aantrekkelijk te maken voor haar leden en anderen.

Dit heeft geleid tot het ‘Randenproject’ waarbij De Ommer Marke zaaizaad en het inzaaien gratis beschikbaar stelt aan haar leden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Ommen en een bijdrage van CONO Kaasmakers voor alle CONO-veehouders die meedoen aan dit project.
Niet-leden betalen 50 euro (of worden lid voor 37,50 / 35,00 met automatische incasso).

Na  een paar jaar waarbij de droogte niet erg meewerkte, willen wij toch ook in 2020 deze mogelijkheid weer bieden. Ieder jaar blijkt dat er veel belangstelling voor is.
Het inzaaien gebeurt met een smalle zaaimachine van ongeveer 1 meter. Dat is dus de minimale breedte van een strook, breder mag natuurlijk. De rand moet in het seizoen 2020 in stand gehouden worden.

Om problemen met droogte vóór te zijn, is het zaak om waar mogelijk de bloemenranden zo vroeg mogelijk in het voorjaar inzaaien. Vroeg zaaien geeft het zaad tevens een voorsprong op het onkruid. De Ommer Marke zal om die reden dit jaar 2 zaairondes organiseren:

- Zaaironde 1: eind maart overal waar dat dan al mogelijk is.

- Zaaironde 2: half april op de percelen waar de mais ingezaaid zal worden. In plaats van te wachten tot de mais is ingezaaid, moeten de bloemenranden liefst direct al na het ploegen worden ingezaaid.

Van een deelnemer bij wie we komen inzaaien, wordt verwacht dat hij de grond zaaiklaar heeft gemaakt. Het kan zinvol zijn om een ‘vals zaaibed’ aan te leggen. Daarbij laat men eerst het onkruid opkomen, dat daarna geschoffeld wordt. Daarna kan men dan het bloemen- en kruidenmengsel inzaaien dat dan minder last heeft van concurrerende onkruiden.

Ook is het weer mogelijk om zelf in te zaaien. Daarvoor wordt dan zaaizaad beschikbaar gesteld (2,5g/m2).

De maximale oppervlakte die gratis ingezaaid kan worden is 2000 m2. Wilt u een groter oppervlak inzaaien dan kunt u extra zaaizaad voor de kostprijs bij ons kopen. Omdat wij in grote hoeveelheden het zaad aanschaffen kunnen wij dit leveren  voor 15 euro/kilo.
Er is ook een minimale oppervlakte namelijk 100 m2.

 

In 2020 gaan we ook weer gebruik maken van het  eenjarig bloemenmengsel dat het vorige jaren naar omstandigheden toch goed heeft gedaan. Dit is zeer geschikt om langs mais in te zaaien. Het mengsel is als volgt samengesteld:

14% zomertarwe Tybalt                        3% Margriet
16% boekweit                                          3% Gierst
9% luzerne                                              2% Klaproos
9% Alexandrijnse klaver                      2% Meisjesogen
7% Gipskruid                                          3% Hoofdjesgillia
6% Vlas                                                     3% Kleine Zonnebloemen
8% Korenbloem                                      3% Phacelia
4% Saffloer                                              2% Gele Ganzebloem
6% Bolderik                                             2% Cosmea

Daarnaast zijn we bezig om een mengsel van ‘oude’ en moderne landbouwsoorten samen te stellen die zowel een positief effect hebben op de biodiversiteit en dan met name bijen, als dat zij met de maisoogst mee geoogst kunnen worden. Denk aan soorten als klavers, lucerne, zoete lupine,boekweit, seradella, mosterd etc. Dit mengsel is voor het grootste deel meerjarig.
Verder gaan wij door met onze zoektocht om een goed mengsel te ontwikkelen voor het inzaaien van met zand afgedekte kuilbulten.

Wanneer u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven via secretariaat@ommermarke.nl onder vermelding van de in te zaaien oppervlakte en of u dit door De Ommer Marke in wilt laten zaaien.

 

IMG_9015

Comments are closed.