Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Jaarvergadering 10 maart 2020

Dinsdag 10 maart, 20.00 uur, in Zalencentrum ‘De Kern’, Bouwstraat 23, Ommen.

Na het huishoudelijke gedeelte :

  • een inspirerende presentatie van Joachim van der Valk, projectcoördinator bij Collectief Midden Overijssel en Collectief Noordwest Overijssel, over de karakteristieke biodiversiteit in het agrarische gebied en een aantal mogelijke maatregelen die agrariërs kunnen nemen om de biodiversiteit op hun bedrijf te vergroten.
  • gevold door een korte toelichting op de subsidieregeling Landbouw op Peil Vechtstromen door Jurgen Neijmeijer van Deltplan Agrarisch Waterbeheer.

Via deze laagdrempelige regeling kunnen agrariërs een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen bij het uitvoeren van diverse maatregelen op het gebied van waterbeheer, biodiversiteit en verduurzaming. Meer over deze regeling en de mogelijkheid om u op te geven voor een vrijblijvend keukentafelgesprek over kansrijke maatregelen op uw bedrijf, kunt u nu al vinden onder https://www.vechtstromen.nl/over/landbouw-water/landbouw-peil/

Comments are closed.