Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Sleepmat voor maaisel gratis beschikbaar voor leden Ommer Marke

Binnen de pilot OMAB kwam het gebruik van een ‘sleepmat’ of ‘maaiselplaat’ ter sprake. Een sleepmat is een mat of plaat die bij het schonen van watergangen achter de kraan wordt bevestigd. Het maaisel wordt op de plaat gelegd en wanneer deze vol is, wordt het maaisel eraf geschoven. Het maaisel komt zo op hopen te liggen in plaats van op een strook langs de waterkant.

Dit is niet alleen beter voor de slootkanten en de waterkwaliteit, maar het is ook handiger bij het ophalen van het maaisel, wat nodig is om verruiging van de perceelsrand te voorkomen.

Op dit moment wordt vooral door WDODelta de sleepmat plaatselijk ingezet. Zij wil die gebruiken wanneer de agrariër hem klaarlegt. Vechtstromen staat positief tegen het gebruik maar past het nog niet toe (voor zover wij konden achterhalen).

De Ommer Marke heeft nu zelf een sleepmat aangeschaft die door de leden tot en met voorjaar 2021 gratis uitgeprobeerd kan worden. Zo kan iedereen die er belang bij heeft hiermee ervaring opdoen.

De sleepmat werd gepresenteerd tijdens de maïs- en grasdemo van 8 september bij de fam. de Vos aan de Vilstersestraat 28, 8151AA Lemelerveld. Dit is ook de plek waar de sleepmat afgehaald kan worden (en weer naar terug moet worden gebracht). De mat bestaat uit twee stroken, die ieder afzonderlijk op te rollen zijn, waardoor de mat als geheel wat gemakkelijker te handelen is. Wilt u de mat een keer gebruiken, neem dan contact op met Bram de Vos, devos.bram@hotmail.com, tel. 06-12171403.

2020-09-08_foto sleepmat OM tijdens mais en gras-demo_IMG_3648

Comments are closed.