Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Nestkasten project

Tijdens de jubileumavond op 11 november 2019 is het nestkastenproject gestart door Bart Jaspers Faijer, wethouder van de gemeente Ommen.

Met dit project wil de Ommer Marke het voorkomen van de typische boerenerfvogels op en rond erven in het buitengebied stimuleren.
Door de omgeving aantrekkelijker te maken en het ophangen van nestkasten kan er bijgedragen worden aan het behoud en uitbreiding van deze interessante vogels.

Daarnaast doet De Ommer Marke een aanbod aan alle scholen in de gemeenten Ommen en Dalfsen van een of twee nestkastjes, die wij graag komen brengen waarbij wij ook uitleg over vogels kunnen geven.

In eerste instantie richt De Ommer Marke zich op de huis-  en boerenzwaluw, de steenuil, de kerkuil, torenvalk, huismus en natuurlijk in het algemeen op zangvogels.
Voor deze soorten zijn beschrijvingen gemaakt waarin hun voorwaarden voor vestiging beschreven staan:

Verder zijn er werktekeningen en werkbeschrijvingen verzameld voor het maken van nestgelegenheid voor de verschillende soorten:

Een nestkast kan dus zelf gemaakt worden of gekocht worden bij   ’Clockworks’ die samenwerkt met de speel-  en werkplaats ‘De Nieuwe Weg’ in Vinkenbuurt.
De kosten van de kasten zijn hier te vinden.
Voor aanschaf kunt u contact opnemen met Bennie Klok: Tel: (0523) 657727  of email:  info@clockworks10.nl

Wanneer u iets voor de boerenerfvogels wil doen en niet precies weet wat u kunt of moet toevoegen aan de omgeving voor vestiging, of wil overleggen over wat de beste locatie is voor de nestkast (of nestkasten) dan kunt u contact opnemen met Han Bouman van de vereniging Vechtstreek.tel: 0523-251520 of email: han.bouman@planet.nl .
Met name voor de uilen is advies handig.

De scholen zijn in december 2019 aangeschreven en na opgave zullen de nestkastjes in februari gebracht worden.

Alle informatie over het nestkastenproject kunt u krijgen via het secretariaat: secretariaat@ommermarke.nl ,  tel: 0523-235559

 

 

 

Comments are closed.